Fordele ved privat børnepasning

Fordele ved privat børnepasning

-Vi har altid den samme faste børnegruppe, hvilket betyder, at der ikke kommer skiftende gæstebørn som forstyrrer vores daglige rytme.

-Vi holder mindre fri end en kommunal dagpleje, fordi vi ikke optjener afspadsering. Vi har heller ikke omsorgsdage som en kommunal dagplejer har.

Her er der ingen besparelser eller stramme budgetter vi skal indordne os under.

Fleksible pasningstider.

Trygt pasningsmiljø.

Mindre smitterisici.

Vi sætter dagsordenen. Vi er ikke bundet af et reglement (som i den kommunale dagpleje), men kan imødekomme børnenes og forældrenes behov.