Pris og betaling

Pris og betaling

Egenbetaling er 2061 kr. pr. måned

Prisen er 8100 kr. pr. måned, som indbetales forud til min konto, den 1. i måneden.

Odense Kommune yder et tilskud på 6039 kr. om måneden i 2024.
Tilskuddet udbetales bagud.For at modtage tilskuddet, er det vigtigt, at dit barn er skrevet op ved kommunen.

NB: Priserne reguleres årligt da kommunens tilskud også reguleres på samme vis.

Det betyder at den årlige udgift til børnepasning er billigere ved privat pasning som ved  kommunal pasning.

Hvis i er interesseret i at høre og se hvad jeg kan tilbyde jeres barn, må i gerne komme forbi til en snak.

Kontrakt

Personlige oplysninger

Adresse

Navn

Telefon

Barnets navn

 Cpr. nr.

Forældres navn

Adresse

Telefon

E-mail

Arbejdsplads

Forældres navn

Adresse

Telefon

E-mail

Arbejdsplads

Aftaler

Pasningstidspunkter

Timekontrakt

Mandag-Torsdag

48 timer            

Fredag

Hvem må hente barnet

Offentliggørelse af billeder

Kørsel med barnet

Aviser mm.

Cykel                  

Hjemmeside       

Privat bil          

 Facebook

Offentlig transport

Åbningstider og ferielukning

Åbne-lukketider

Jeg åbner kl. 6.15

Flexible lukketider dog senest kl.16.00

 

Ferie og planlagte fridage

Vinterferie                         Uge 7

Kr. Himmelfart                   Fredag efter Kr. Himmelfart

Grundlovsdag                   05.juni

Sommerferie                      Uge       29-31

Efterårsferie                       Uge 42

Juleferie                              Mellem jul og nytår

 

Lukkedage

Weekender, helligedage samt 24. december og 31. december.

 

 

 

 Priser når du bor i Odense Kommune

 

Egenbetaling                                             2061 kr./mdr. i 12 mdr.

Tilskud fra kommunen                               6039 kr./mdr. i 12 mdr.i 2024

Pladsen pris inkl. tilskud                            8100 kr./mdr. i 12 mdr.

NB: Priserne reguleres årligt da kommunens tilskud også reguleres på samme vis. 

 

Betalingen sker forud og foretages via PBS. Tilskuddet fra kommune sker bagud

 

 

 

Sygdom

 

Når jeg er syg er det forældrenes opgave at finde alternative pasningsmuligheder.

 

 Der modtages kun raske børn.

Har barnet behov for fast receptpligtig medicin tilbyder jeg at være behjælpelig efter nærmere aftale med forældre. Barnets medicin skal have påtrykt navn og dosering.

Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen kontaktes forældre for afhentning.

 

 

 

 

Opsigelsesvarsel

Forældre og jeg har gensidig 2 måneders opsigelse af kontrakten.

Dette med virkning fra d. 1. eller den 16. i næstkommende måned.

Ved manglende betaling har jeg indberetningspligt til kommunen. 

 

Forplejning mm.

 

Jeg tilbyder morgenmad indtil  ca. kl. 7.30.

Der bliver derudover serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

Ved behov for specialkost laves individuel aftale.

 

 

 

Forældrene medbringer

Forældrene medbringer selv barnevogn med godkendt sele, regnslag, fluenet, dyne/pude, Forældrene sørger for passende påklædning afhængig af vejrforhold samt skiftetøj, sutter og bleer.

Jeg har solcreme, klude og hagesmækker

 

 

 

Forsikring

Ulykkesforsikring på barnet tegnes af forældre, da det ikke er omfattet af mine forsikringer.

 

 

 

 

Dato og sted                                                                   Dato og sted

 

 

 

___________________________________                 ____________________________________

Forældre underskrift                                                       Underskrift

Tillægskontrakt

Lumby Privat Pasningsordning Tillægskontrakt

Jeg er indforstået med at fotos der tages hos Gaby Jeppesen gerne må bruges på hjemmesiden, Facebook samt indsendes til konkurrencer, både i pasningsperioden og efter ophørsdatoen.

Vi er ligeledes indforstået med, at vores kontrakt og div. andre papirer med personlige oplysninger, gemmes i en separat mappe.

Div. papirer og kontrakter bliver gemt i 5 år efter samarbejdes ophør, hvorefter de destrueres for at Gaby kan dokumentere sin indtægt overfor skat og a-kasse.

Barnets navn

Dato og underskrift